Modelarstwo

Czym dokładnie jest modelarstwo redukcyjne?

Mateusz Domański / 15 czerwca 2019
ziemia

Modelarstwo to szeroki dział, hobby, które może stać się jednym z najważniejszych zajęć każdego człowieka. Jest ono niezwykle istotne dla tych, którzy uchodzą za kolekcjonerów, ale może zainteresować także dzieci czy osoby, które zwykle są fanami rozrywek intelektualnych takich jak krzyżówki czy puzzle. Tym razem warto zatem porozmawiać o modelarstwie redukcyjnym.

Skala modelu

Aby model w skali mógł reprezentować prototyp w całkowicie prawdziwy sposób, wszystkie bezwymiarowe wielkości lub wyrażenia muszą być równe dla modelu skali podczas okresu obserwacji i prototypu w warunkach, które modelarz chce zbadać. Jednak w wielu sytuacjach zaprojektowanie modelu skali, który zrównuje wszystkie warunki z prototypem, jest po prostu niemożliwe z powodu braku materiałów, ograniczeń kosztów lub ograniczeń urządzeń testujących. W takim przypadku konieczne są ustępstwa ze względów praktycznych w stosunku do wymogów podobieństwa.

Jak się okazuje, zależnie od obserwowanych zjawisk, być może niektóre bezwymiarowe wielkości nie są interesujące i dlatego mogą zostać zignorowane przez modelarza, a wyniki modelu skali można nadal bezpiecznie uznać za odpowiadające prototypowi. Oznacza to, że model może zostać uznany za reprezentanta modelarstwa redukcyjnego tylko w takiej sytuacji, gdy jego wartości nie odbiegają w sposób znaczący od rzeczywistego obrazu.

model

3 klasy modeli w skali

Ogólnie rzecz biorąc, modele w skali można podzielić na trzy klasy w zależności od stopnia dopasowania, jakie wykazują. Na początek powiedzmy o prawdziwym modelu, czyli takim, który ma całkowitą skalę podobieństwa. To znaczy, że wszystkie warunki są równe dla modelu skali i prototypu.

Prawdziwe modele są trudne do zrealizowania w rzeczywistości ze względu na wiele możliwych wielkości, które model musi wziąć pod uwagę. W rezultacie modelarze identyfikują ważne wielkości bezwymiarowe i konstruują model w skali, który je spełnia. Ważne wielkości bezwymiarowe są nazywane wymaganiami wymiarowymi pierwszego rzędu. Model, który spełnia podobieństwo pierwszego rzędu, nazywany jest modelem odpowiadającym. Wreszcie, w przypadku modeli w skali, które nie spełniają jednego lub więcej wymagań pierwszego rzędu mówi się o zniekształconym modelu.

Współpraca: Internetowy Sklep Modelarski